Ochrana osobných údajov / GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás – návštevníkov môjho webu, klientov a fotografované osoby a na tomto mieste sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracovávam a chránim v súvislosti s GDPR.

Kto som

odporučte fotografa

Aké typy informácii o Vás zhromažďujem?

Informácie, ktoré o Vás spracúvam je možné rozčleniť nasledovne:
• informácie, ktoré mi odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou (email, meno, priezvisko, telefónne číslo) a informácie potrebné k vystaveniu daňových dokladov za služby (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, názov spoločnosti),
• Vašu podobizeň na vyhotovených fotografiách.
• Vaše údaje poskytnuté za účelom prijímania emailov s obchodnými oznámeniami, novinkami a informáciami

Prečo spracúvam Vaše osobné údaje?

• Vaše osobné údaje spracovávam za účelom splnenia zákonných povinností, najmä zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého som povinná uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
• Fotografie s Vašou podobizňou používam len s Vaším súhlasom a to za účelom prezentácie práce fotografa verejnosti. Váš súhlas mi môžete udeliť zvlášť na webové stránky, sociálne siete, internetové katalógy, náhľadovú galériu, online zhotovovanie printových služieb a prezentáciu tlačených fotografií v katalógoch, ateliéri a na výstavách a v galériách. Bez Vášho súhlasu fotografie nezverejňujem a neprenášam cez online úložiská.
•Fotografie s Vašou podobizňou používam v prípade, že sa rozhodnete vyberať si fotografie na úpravu sami, a to prostredníctvom zaheslovanej náhľadovej galérie.
•Údaj o emailovej adrese, ktorú ste zadali pri registrácii do odberu môjho newslettera spracovávam za účelom, aby ste odomňa mohli dostávať zaujímavé informácie a novinky

Komu Vaše osobné údaje poskytujem alebo sprístupňujem?

• Vaše osobné údaje v súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou a informácie potrebné k vystaveniu daňových dokladov za služby bez Vášho súhlasu neposkytujem tretím osobám
• V súvislosti mojou činnosťou môžu byť po vzájomnej dohode fotografie s podobizňou fotografovaných osôb prenášané alebo sprístupňované prostredníctvom zaheslovanej náhľadovej galérie za účelom náhľadu fotografií, odovzdania fotografií klientovi a možnosti objednania tlačených fotografií samotným klientom.
Služba náhľadovej galérie, ktorú využívam je od spoločnosti spravujúcej webovú stránku Dastax.cz: Pixoly s.r.o., Nádražní 831, 393 01 Pelhřimov, IČO: 17496586, IČ DPH: CZ17496586, Spisová značka C 32472 vedená v Krajskom súde v Českých Budejoviciach
Okruhy príjemcov: Dodávatelia printových fotografických služieb
•V súvislosti s registráciou na odber obchodných oznámení/newsletteru Vaše údaje (spravidla email) spravuje spoločnosť poskytujúca služby aplikácie Ecomail.cz: ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02762943, zapísaná na Mestskom súde v Prahe oddíl C, vložka 223183
Okruhy príjemcov: Správcovia aplikácií na rozosielanie obchodných oznámení

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

• Osobné údaje neuchovávam dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania (evidencia účtovníctva).
• V prípade, ak zverejňujem fotografie s Vašou podobizňou s Vaším súhlasom, tak ich spracovávam po dobu platnosti účelu spracúvania (potreba prezentovať moje portfólio).
• V prípade že spracovávame Vaše údaje v súvislosti s odoberaním newslettera a nebudete chcieť dostávať emaily, môžete sa z odberu odhlásiť pomocou odkazu na odhlásenie v päte každého emailu. V prípade odhlásenia môže na základe preferencií dôjsť k odhláseniu iba z jedného typu emailu, pokiaľ si prajete odhlásenie zo všetkých newsletterov, napíšte, prosím, na foto@tyella.sk a my Vaše údaje odstránime zo všetkých databáz.
 

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ste oprávnení žiadať odomňa informácie o tom:
• či sa spracovávajú o Vás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
• prečo spracúvam Vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov),
• aké údaje o Vás spracúvam (kategória osobných údajov),
• komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov),
• ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov).
Máte právo:
• požadovať odomňa opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania. Máte právo na to, aby som vymazala osobné údaje, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na vedenie účtovníctva alebo ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním fotografie – Vašej podobizne na účely prezentácie práce fotografa verejnosti.
• namietať voči spracovaniu osobných údajov.

Ako ma môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, chcete si uplatniť Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, alebo potrebujete zjednať nápravu, kontaktujte ma emailom na foto@tyella.sk alebo písomne na vyššie uvedenej adrese a budem sa venovať Vašej požiadavke.

Všetky právne náležitosti máme za sebou a ja Vám ďakujem za Vašu dôveru.