Ochrana osobných údajov / GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás – návštevníkov môjho webu, klientov a fotografované osoby a na tomto mieste sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracovávam a chránim v súvislosti s GDPR.

Kto som

odporučte fotografa

Aké typy informácii o Vás zhromažďujem?

Informácie, ktoré o Vás spracúvam je možné rozčleniť nasledovne:
• informácie, ktoré mi odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou (email, meno, priezvisko, telefónne číslo) a informácie potrebné k vystaveniu daňových dokladov za služby (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, názov spoločnosti),
• Vašu podobizeň na vyhotovených fotografiách.

Prečo spracúvam Vaše osobné údaje?

• Vaše osobné údaje spracovávam za účelom splnenia zákonných povinností, najmä zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého som povinná uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
• Fotografie s Vašou podobizňou používam len s Vaším súhlasom a to za účelom prezentácie práce fotografa verejnosti. Váš súhlas mi môžete udeliť zvlášť na webové stránky, sociálne siete, internetové katalógy, náhľadovú galériu, online zhotovovanie printových služieb a prezentáciu tlačených fotografií v katalógoch, ateliéri a na výstavách a v galériách. Bez Vášho súhlasu fotografie nezverejňujem a neprenášam cez online úložiská.

Komu Vaše osobné údaje poskytujem alebo sprístupňujem?

• Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu neposkytujem tretím osobám
• V súvislosti mojou činnosťou môžu byť po vzájomnej dohode fotografie s podobizňou fotografovaných osôb prenášané alebo sprístupňované prostredníctvom zaheslovanej náhľadovej galérie za účelom náhľadu fotografií, odovzdania fotografií klientovi a možnosti objednania tlačených fotografií samotným klientom.
Služba náhľadovej galérie, ktorú využívam je: Dastax.cz
Okruhy príjemcov: Dodávatelia printových fotografických služieb

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

• Osobné údaje neuchovávam dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania (evidencia účtovníctva).
• V prípade, ak zverejňujem fotografie s Vašou podobizňou s Vaším súhlasom, tak ich spracovávam po dobu platnosti účelu spracúvania (potreba prezentovať moje portfólio).

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ste oprávnení žiadať odomňa informácie o tom:
• či sa spracovávajú o Vás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
• prečo spracúvam Vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov),
• aké údaje o Vás spracúvam (kategória osobných údajov),
• komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov),
• ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov).
Máte právo:
• požadovať odomňa opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania. Máte právo na to, aby som vymazala osobné údaje, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na vedenie účtovníctva alebo ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním fotografie – Vašej podobizne na účely prezentácie práce fotografa verejnosti.
• namietať voči spracovaniu osobných údajov.

Ako ma môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, chcete si uplatniť Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, alebo potrebujete zjednať nápravu, kontaktujte ma emailom na foto@tyella.sk alebo písomne na vyššie uvedenej adrese a budem sa venovať Vašej požiadavke.

Všetky právne náležitosti máme za sebou a ja Vám ďakujem za Vašu dôveru.