Fakturačné údaje

Lifestylová rodinná a portrétna fotografka

odporučte fotografa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre portrétne fotenie

 1. Rozsah prác

Fotografické služby: nafotenie portrétov, úprava a retuš fotografií, nahratie editovateľných podôb a ich dodanie objednávateľovi. Nie je možné realizovať fotenie iných, ako vopred nahlásených osôb a realizovať požiadavky iné, ako vopred dohodnuté typy fotografií. Fotograf si vyhradzuje právo odmietnuť vopred nedohodnutý štýl fotenia (napr. glamour, budoir, cosplay, fotenie so psom alebo iným zvieraťom a pod.).

 1. Ceny

Ceny sú účtované podľa platného cenníka na webovej stránke fotografa www.tyella.sk/cennik naposledy aktualizovaného 01.01.2023. Pre verných klientov poskytujem individuálne zľavy.

 1. Fotolokalita

Lokalita exteriérového fotenia je vopred stanovená na základe dohody medzi objednávateľom a fotografom. Fotograf si vyhradzuje právo odmietnuť fotografovať na miestach, kde by fotografickou činnosťou došlo k poškodeniu chránenej prírody, úrody a to aj podľa subjektívneho uváženia fotografa. V prípade poškodenia spoločensky významného miesta objednávateľom fotograf nepreberá žiadnu zodpovednosť.

 1. Termín fotenia a čas fotenia

Na termíne a čase fotenia sa fotograf a objednávateľ dohadujú vopred, spravidla pri realizácii objednávky. V prípade nevhodného počasia sa termín fotenia presúva na iný voľný termín, ktorý musí byť dohodnutý minimálne 2 dni vopred. V prípade ochorenia niektorej zo strán je možné termín presunúť na iný vhodný termín. V prípade, že objednávateľ zruší termín viac ako dvakrát, fotograf si vyhradzuje právo nerezervovať pre objednávateľa ďalšie termíny, alebo rezervovať termín až po prijatí zálohy vo výške 100% z ceny najmenšieho poskytovaného balíčka na základe vystavenej zálohovej faktúry.

 1. Bezpečnosť

V prípade rodinného fotenia a fotenia detí bude objednávateľ zodpovedný za dohliadanie na zvýšenú opatrnosť detí pri pohybe na mieste fotenia, obzvlášť v blízkosti fototechniky. Fotograf nenesie zodpovednosť za prípadné ublíženie na zdraví spôsobené neopatrnosťou pri pohybe v priestore fotenia a v okolí fototechniky. Objednávateľ bude pózovať iba v pózach, v ktorých sa cíti pohodlne a bezpečne v prípade, že zo zdravotných, vnútorných, alebo iných dôvodov nemôže pózovať podľa inštrukcií fotografa, bude o tom fotografa informovať a fotograf navrhne iné pózy, ktoré dokáže objednávateľ akceptovať, alebo sa dohodnú na ďalšom postupe prijateľnom pre obe strany. To isté platí aj v prípade fotenia detí objednávateľa. Fotograf v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví objednávateľa a dotknutých fotografovaných osôb.

 1. Asistencia počas fotenia

Fotograf môže mať v prípade potreby prítomného fotografického asistenta, ktorého si zabezpečí na držanie odrazovej dosky a manipuláciu s fototechnikou.

 1. Splatnosť

Po obdržaní výberu z náhľadových fotografií fotograf do 2 pracovných dní vystaví faktúru na celkovú sumu so splatnosťou 14 dní. Platba sa uskutočňuje na účet špecifikovaný vo faktúre, ktorú objednávateľ obdrží emailom.

 1. Výber fotografií

Fotograf subjektívne, na základe skúseností a osobného umeleckého cítenia zvolí najvydarenejšie portréty a momentky a poskytne zúžený výber prostredníctvom zaheslovanej online galérie, v ktorej si môže objednávateľ zvoliť ľubovoľný počet fotografií na finálnu úpravu.

 1. Spracovanie zákazky a jej dodanie

Do 4-10 týždňov od pripísania úhrady fotograf dodá objednané fotografie prostredníctvom dohodnutého kanála (ftp link na stiahnutie, zaheslovaná online galéria alebo USB kľúč). Dobu spracovania fotografií si fotograf za neočakávaných okolností vyhradzuje predĺžiť bez nároku na kompenzáciu a v prípade, že by taká situácia nastala, bude o tom objednávateľa informovať.

 1. Formát fotografií

Výsledné fotografie sú dodané v editovateľnej podobe vo formáte .jpg a v pomere strán 2:3 v plnom rozlíšení a v rozlíšení pre web, alebo podľa dohody. Fotograf neposkytuje žiadne surové zábery ani RAW súbory a informácie k záberom.

 1. Rozsah úprav a retuše

Na vybraných záberoch fotograf vykonáva tieto úpravy: orezanie, vyváženie bielej, vyváženie ostatných farieb, úprava expozície, kontrast, jas, subjektívne kolorovanie, úprava technickej kvality (doostrenie, odstránenie skreslenia objektívu), a to podľa vlastného uváženia. Ide o základné úpravy.

Ďalej je na vybraných záberoch vykonávaná retuš v rozsahu: bežné kozmetické vady pleti, ktoré patria do skupiny momentálnych vád – vyrážky, karpiny, sople, škrabance, drobné odreniny, modriny, chrasty, stmavnuté zuby. Rovnako odstránenie prípadných kruhov pod očami. U žien je možné realizovať aj úpravy proporcie postavy (zoštíhlenie, odstránenie celulitídy, vyhladenie pokožky a pod.) Rozsah ich odstránenia je vždy na zvážení fotografa, prípadne na vopred avizovanej požiadavke objednávateľa.

V rámci ceny za úpravu a retuš fotografie nie je zahrnutá pokročilá retuš ako napr.: odstránenie tetovačiek u detí, náročná retuš pri úprave vlasov, veľmi rozsiahle kožné vady, vyžehlenie košieľ, odstránenie gumičiek na rukách, odstraňovanie nápisov na oblečení atď.).

Fotograf si vyhradzuje právo odmietnuť úpravu fotografie v zmysle – prirobenie artefaktov a osôb, ktoré na fotografii neboli, resp. výmena tváre z inej fotografie.

 1. Odovzdanie hotovej zákazky

Nespokojnosť s vlastným vzhľadom a s umeleckým podaním, farebnosťou a celkovým fotografickým autorským štýlom fotografa nemôže byť predmetom reklamácie.

 1. Archivácia fotografií

Všetky neupravené fotografie (RAW formáty fotograf archivuje do doby odovzdania zákazky, potom dáta odstraňuje v súlade s tzv. GDPR). Dlhšie archivuje iba kópiu odovzdaných zákaziek (formát .jpg), pre osobné účely fotografa na sledovanie progresu umeleckej tvorby, prípadne na prezentáciu práce fotografa (ak  s tým dotknutá osoba súhlasila), a to najdlhšie po dobu 100 rokov.

 1. Zverejnenie fotografií

Fotografie fotograf zverejňuje na svojej webovej stránke a iných prezentačných online a offline kanáloch výlučne so súhlasom dotknutých osôb.

 1. Autorské práva

Všetky fotografie podliehajú autorskému právu a sú duševným vlastníctvom autora. Bez súhlasu fotografa ich nie je možné využívať na komerčné účely (propagáciu vlastných služieb, predávať tretej strane), politickú kampaň ani ďalej upravovať. V prípade potreby komerčného využitia je nutné kontaktovať fotografa pre udelenie podmienok licencie. Fotografované osoby môžu zakúpené fotografie využívať na svoju osobnú prezentáciu a osobné, nekomerčné účely.